วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ชีวิตไม่สิ้น ต้องดิ้นต่อไป


               " คนเรานั้นหากไม่ทำอะไร ไม่ดิ้นรน ก็อย่าหวังว่าชีวิตจะอยู่รอดได้ เราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพียงพอที่จะแข่งขันและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ ถ้าเราได้แต่ฝันไม่คิดจะทำอะไร ไม่คิดจะพัฒนาตนเอง ความฝันนั้นอาจจะไม่มีวันเป็นจริงก็ได้"